Roennebergarna-Logo-13.jpg                                         

VÄLJ VÆLG

SPRÅK SPROG

                                                                                     

Hem Jordvärme Transport Entrepenad Företaget Media Kontakt
Förberedelser Plöjning Återställning Brunnar Läcksökning

nedplöjning

 

Nedplöjning

Slangen plöjs ned på ett djup av 80cm -100cm. Avståndet mellan slangarna är normalt 1m-1,5m men kan vid trånga passager minskas utan att att effekten påverkas.

Rönnebergarna har under många års tid på eget initiativ följt upp effekten på jordvärmeslangarna hos olika kunder och kommit fram till att avståndet mellan slangarna har samma verkningsgrad på dom som ligger mellan 50cm och dom som ligger på 1,5m vid rätt jordart.

 

Exepel på olika jordarter

Torr sand, blöt lera, muljord har betydelse för avståndet mellan jordvärmeslangarna.

Copyright 2009 Rönnebergarna AB