Roennebergarna-Logo-13.jpg                                         

VÄLJ VÆLG

SPRÅK SPROG

                                                                                     

Hem Jordvärme Transport Entrepenad Företaget Media Kontakt
Förberedelser Plöjning Återställning Brunnar Läcksökning
återställning

grovåterställning 

Återställning

Allt gräs försvinner när man plöjer ner jordvärmeslangar. Dock så vänder man inte upp och ner på jordlagren och det gör att gräset snabbare kommer tillbaka igen.

 

 

Grovåterställning

När slangen är nedplöjd avslutas jobbet med att jorden trycks samman med den 9 ton tunga maskinen. Detta gör att jordvärmeslangen får bättre verkningsgrad och lägger sig bättre i jorden. Sammtidigt jämnas marken till med befintligt matrial.

Resultatet av grovåterställningen beror på vad som finns i marken. Stubbar och sten som kommer upp i samband med plöjning samlas ihop och läggs på anvisad plats i anslutning av plöjområdet.

Kunden står själv för finåterstälningen.

 

Copyright 2009 Rönnebergarna AB