Roennebergarna-Logo-13.jpg                                         

VÄLJ VÆLG

SPRÅK SPROG

                                                                                     

Hem Jordvärme Transport Entrepenad Företaget Media Kontakt
Förberedelser Plöjning Återställning Brunnar Läcksökning

jordvärme

grävning 

installation jordvärmeslang

Förberedelser

 

Då våra maskiner är 2,3m breda och 2,9 höga skall det förberedas en väg in i trägården. Öppningen får gärna vara 2,5m bred så det finns lite marginal.

Maskinen väger 9 ton så vill man vara försiktig med gångsten, asfalt eller annan beläggning skall där finnas körplattor utlagda på platsen där maskinen ska ta sig fram.

Ytan där kollektorslangen skall anläggas ska vara fri från marksten, gångplattor, byggmaterial, bilar och allt som kan stå i vägen för maskinen.

Där skall finnas 220 volt på platsen.

Det skall vara markerat med spray eller pinnar på dom ställen där det finns gas, el, vatten, avlopsledningar, dagvatten, telefon, fiberoptik och allt annat som nu kan skadas i jorden. Detta är mycket viktigt då kunden själv får stå för de kostnader.

Copyright 2009 Rönnebergarna AB